Blog Single


GENEL KURUL İLANI

Bornova Belediyesi Spor Kulübü tüzüğümüze göre 3 yılda bir Mayıs ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurulumuz aşağıda yazılı gündem maddeleriyle 03 mayıs 2024 günü saat 14:00 te Bornova Belediyesi Işıkkent Muhammet Yıldız spor tesisleri toplantı  salonunda yapılmasına , çoğunluk sağlanmazsa genel kurulun aynı yer ve aynı saatte 10 Mayıs 2024 günü yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri :
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması
3. Divan Heyetinin oluşumu
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
6. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
7.    Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
8. İzmir ASKF genel kurul delegelerinin belirlenmesi
9. Dilek ve Temenniler
10. Kapanış 

Share this Post: